Dalina Bagheri, Maxx Bran Pizarro, Arion Javér, Leonardo Cardeira och Arwin Drougge, elever vid Svenska Balettskolan, som Wendy, Peter Pan, John och Michael, i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek