Marta Ferreira, elev vid Svenska Balettskolan och Joakim Stephenson, som pirat och Kapten Krok i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek