Maxx Bran Pizarro, elev vid Svenska Balettskolan, som Peter Pan, tillsammans med tigerfolket i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek