Viola Jednell, elev vid Svenska Balettskolan, som Tingeling tillsammans med sjörövarna, i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek