Jack Ullman, Lana Persson och Arion Javér, elever vid Svenska Balettskolan, som Michael, Wendy, och John, i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek