Lana Persson, Jakob Köpf Lindström, elever vid Svenska Balettskolan, som Wendy och Peter Pan i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek