Lana Persson, Jakob Köpf Lindström, Arion Javér och Jack Ullman, elever vid Svenska Balettskolan, som Wendy, Peter Pan, Michael och John, i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek