Jakob Köpf Lindström, elev vid Svenska Balettskolan och Joakim Stephenson, som Peter Pan och Kapten Krok, tillsammans med piraterna i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek