Lana Persson och Jakob Köpf Lindström, elever vid Svenska Balettskolan, som Wendy och Peter Pan, tillsammans med Piraterna i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek