Lana Persson, elev vid Svenska Balettskolan, som Wendy tillsammans med de borttappade pojkara i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek