Miró Wigander Rezler, elever vid Svenska Balettskolan, som Tigerlilja i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek