Jakob Köpf Lindström, elever vid Svenska Balettskolan, som Peter Pan tillsammans med Tigerlilja och tigerungarna i Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Regi: Sebastian Michanek