Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Jakob Köpf Lindström som Peter Pan och Lana Persson som Wendy, danselever från Svenska Balettskolan. Foto: Tilo Stengel

Peter Pan & Wendy på Lorensbergsteatern. Jakob Köpf Lindström som Peter Pan och Lana Persson som Wendy, danselever från Svenska Balettskolan. Foto: Tilo Stengel